SPOV ČR
Spolek pro obnovu venkova

Užitečné adresy


Do abecedně řazeného seznamu jsou postupně doplňovány odkazy na weby informující o činnostech souvisejících s realizací Programu obnovy rodiny.

Zobrazeno 31-60 ze 77

Manželské večery

Oficiální stránky kurzů Manželské večery a Příprava na manželství neziskové Alpha International, která byla založena za účelem rozvoje kurzů Alfa ve Velké Británii a na celém světě. Úzce spolupracuje s Holy Trinity Brompton, kde kurzy Alfa vznikly. Kromě kurzů Alfa podporuje Alpha International následující kurzy a programy: Alfa pro mládež, Alfa pro studenty, Alfa na pracovišti, Alfa ve vězení, Péče o bývalé vězně, kurz Manželské večery, kurz Příprava na manželství, Budujeme církev 21. století, Dynamická modlitba v místním společenství.

Maranatha o.s.

je křesťansky orientované občanské sdružení. Bylo založeno v roce 2002 jako odpověď na konkrétní duchovní potřeby jedinců, církevní i mimocírkevní společnosti. Jeho cílem je poskytovat možnosti poznání věčných životních hodnot a jejich praktického využití. Sdružení podporuje a řídí projekty související s celkovým rozvojem lidské osobnosti, těla i ducha u nás a v zahraničí.

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Odkaz na web ministerstva – část týkající se rodiny a ochrany práv dětí ve věcné působnosti náměstka ministra pro sociální a rodinnou politiku Ing. Davida Kafky (telefon na sekretariát 221 922 269) a ředitele odboru rodiny a dávkových systémů PhDr. Miloslava Macely (telefon 221 922 313).

Moje rodina a já

Webový a tištěný magazín, vydávaný IN publishing group s.r.o.

Národní centrum pro rodinu

Národní centrum pro rodinu (NCR) je nestátní neziskovou organizací, jejímž cílem je monitorovat společenské podmínky, které se vztahují k rodině, podporovat a iniciovat prorodinné aktivity v naší zemi, přinášet zahraniční zkušenosti v oblasti rodinné politiky i konkrétní nabídky pro rodiny, podporovat zdravé, fungující rodiny a pomáhat vytvářet prorodinné klima ve společnosti. Bylo založeno v r. 1996 Českou biskupskou konferencí a jeho činnost respektuje zorný úhel pohledu katolické církve. Je členem Asociace center pro rodinu (ACER).

Nová trojka – rodinné a kulturní centrum v Praze

Oblasti činnosti centra v Praze 3: rozvoj komunity: kulturní akce pro širokou veřejnost, tradiční akce, rozvoj a podpora rodin: Mateřské a otcovské centrum - programy pro rodiče a děti, rozvoj jednotlivců: široké spektrum zájmového vzdělávání pro děti i dospělé, podpora a aktivní realizace dobrovolnictví, podpora sociálně ohrožených skupin, integrace handicapovaných jedinců a vzdělávání dospělých.

Občané za svá práva v Praze

Občanské sdružení působící zejména při obraně účastníků správních a soudních řízení proti nezákonným rozhodnutím a nesprávnému úřednímu postupu, ochraně spotřebitele a ochraně přírody a krajiny.

Občanské sdružení ONŽ – pomoc a poradenství pro ženy a dívky

Základní myšlenkou sdružení je: 1) nabídnout pomoc a podporu ženám, dívkám i rodinám v obtížných situacích souvisejících s těhotenstvím, mateřstvím, rodičovstvím a vztahovými problémy; 2) pozitivní výchovou a osvětou napomáhat mladým lidem vytvářet harmonické přátelské, partnerské a obecně mezilidské vztahy, čelit rizikovému chování a zvýšit osobní zodpovědnost. K tomu sdružení zřizuje a provozuje síť poraden a telefonickou krizovou poradenskou linku pro ženy a dívky.

Občanský institut

Občanský institut je nestátní, nestranickou, nevýdělečnou kulturně-vzdělávací institucí konzervativního zaměření, jejímž cílem je podpora, šíření a rozvíjení myšlenek a hodnot, nezbytných pro fungování svobodné společnosti.

Obec přátelská celé rodině

Web stejnojmenné celostátní soutěže, vyhlašované od roku 2008 Ministerstvem práce a sociálních věcí a Stálou komise pro rodinu a rovné příležitosti Poslanecké sněmovny parlamentu ČR ve spolupráci se Sítí mateřských centeraAsociací center pro rodinu.

Oblastní charita v Uherském Brodě

Oblastní charita Uherský Brod je nezisková církevní organizace, která organizačně spadá pod Arcidiecézní charitu Olomouc a je součástí humanitární organizace Charita Česká republika. Byla zřízena v roce 1992. Prostřednictvím svých zařízení a služeb poskytuje pomoc, podporu a poradenství v oblasti sociální a zdravotní péče.

OSPOD

Stránka věnovaná orgánům sociálně-právní ochrany dětí (tzv. sociálkám). Obsahuje především diskusní fórum na toto téma.

Pontes, o.s.

Občanské sdružení Pontes si vytklo základní cíl: šířit a v praxi uskutečňovat myšlenky jednoty, svornosti a bratrství mezi lidmi bez ohledu na jejich věk, náboženské přesvědčení, národní nebo rasovou příslušnost a společenské postavení. Podílí na vzniku nového kulturního, vzdělávacího a společenského centra v Praze – Vinoři.

Program Comenius

na stránkách Národní agentury pro evropské vzdělávací programy. Program je zaměřen na školní vzdělávání. Zapojit se mohou mateřské školy, základní školy a střední školy. Cílovou skupinou jsou žáci, studenti, učitelé a pedagogičtí pracovníci působící v těchto typech škol.

Program EU Mládež v akci

Mládež v akci nabízí výměny mládeže, dobrovolnou službu, podporu místní komunity, zapojení do demokratických projektů, školení a semináře pro pracovníky s mládeží, spolupráci s partnerskými zeměmi EU a další zajímavé aktivity.

Res Claritatis

Internetový zpravodajský server pod záštitou České dominikánské provincie zaměřený na zpravodajství­ z katolického světa.

Rodina je základ …

Slovenský informační web o juvenilní justici vznikající ve "spolupráci rodičů a budoucích rodičů z celé SR a též ze zahraničí, které spojuje stejný cíl: Nedovolit prosazení takových zákonů, které by v budoucnosti vedli k vytvoření systému juvenilní justice v SR". Obsahuje informace o soudní praxi, umožňující odebírání dětí z tradičních rodin, o strategiích a mezinárodních smlouvách, rodové rovnosti, požadavcích tzv. LGBTI osob a sexuální výchově na školách a odkazy na weby s touto tematikou.

Rodinná aliance

Webové stránky neformální aliance s prohlášením zástupců 16 zakládajících organizací z 2. července 2011.

ROSA

feministická organizace, působí od roku 1993 - nejprve jako nadace, od roku 1998 jako občanské sdružení specializující se na pomoc pouze ženám - obětem domácího násilí a jejich dětem a na prevenci násilí. Podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách poskytuje: odborné sociální poradenství, azylové ubytování a telefonickou krizovou pomoc.

Sdružení rodičů ONKA

Cílem sdružení, založeného rodiči onkologicky léčených dětí, je pomáhat a podporovat rodiče s takovými dětmi včetně dětí, které léčbu již ukončily s vědomím jak moc je důležité, aby rodina fungovala během léčby i po léčbě.

Signály.cz

Internetový magazín, jehož provozovatelem je občanské sdružení Signály.cz za podpory Sekce pro mládež České biskupské konference a Asociace křesťanských sdružení mládeže, o.s.

Síť mateřských center o. s.

vzniklo v roce 2001 na základě dlouholeté neformální spolupráce mateřských center za účelem koordinace, propagace a rozšiřování hnutí MC v ČR, jeho zapojení do mezinárodních organizací, posilování hodnot rodiny a mezigeneračních vztahů, úlohy rodičů, mateřské a otcovské role ve společnosti, podpory právní ochrany rodiny, mateřství, rovných příležitostí pro všechny a podpory zdravého života ve zdravém prostředí.

Slezská diakonie

je nestátní nezisková organizace s ústředím v Českém Těšíně, která poskytuje své služby v sociálně - zdravotní oblasti. Svou činnost zakotvuje na praktické realizaci biblických zásad lásky a služby lidem potřebným a lidem v nouzi. V centru pozornosti Slezské diakonie stojí lidé s postižením, senioři, lidé bez domova a všichni ti, kteří se dostali do nejrůznějších těžkých životních situací. Působí na území Moravskoslezského kraje od roku 1990, kdy navázala na dřívější charitativní působnost Slezské církve evangelické augsburského vyznání započatou na počátku 20. století. V roce 2005 rozšířila Slezská diakonie svou působnost i do Jihomoravského kraje.

Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo

Občanské sdružení, založené v roce 1997, je iniciativní skupinou odborníků různých vědnéch oborů: pedagogů, psychologů, právníků, demografů, sociologů, teologů, ekonomů a lékařů, které souvisí s životem rodiny, a více jak 20 asociovaných organizací, pracujících pro rodiny.

Slovo života

Webový portál církve Slovo života.

Sociologický ústav Akademie věd České republiky

Sociologický ústav AV ČR byl založen v roce 1965, po zrušení v roce 1970 byl obnoven až v roce 1990. Od 1. ledna 2007 se stal, stejně jako všechny ústavy Akademie věd ČR, veřejnou výzkumnou institucí. Jejím výzkumným záměrem je sociologická analýza dlouhodobých sociálních procesů v české společnosti v kontextu evropských integračních politik, rozvoje znalostní společnosti, lidského, sociálního a kulturního kapitálu.

Soudci

Info o opatrovnickém soudnictví. Diskuse o soudech a soudcích je rozdělená dle jednotlivých soudů. Najdete zde i Tabuli hanby se jmény soudců, kteří zabránili dětem mít péči obou rodičů. Publikovány jsou i články popisující zkušenosti s opatrovnickými soudy.

Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu

Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu (SPRSV) byla založena v roce 1991 jako nevládní nevýdělečná organizace zabývající se podporou populačního zdraví a plánování rodiny jako základního lidského práva. V tom směru vyvíjí svou činnost ve smyslu zásad International Planned Parenthood Federation (IPPF) jako plnoprávný člen této mezinárodní organizace. Podporuje výchovu k plánování rodiny, k partnerským vztahům a k rodinnému životu včetně výchovy sexuální.

Společnost pro trvale udržitelný život

Základním cílem Společnosti je hledání cest směřujících k trvale udržitelnému vývoji lidské společnosti, k přibližování se ideálům humanismu a zároveň ideálům harmonie vztahů mezi člověkem a přírodou, s cílem zachovat život ve všech jeho formách a chránit přírodu jako celek, a to s vědomím odpovědnosti vůči dnešním i budoucím generacím.

Spravedlnost dětem - sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů

Široce koncipované webové stránky, zaměřené na práva dětí a rodičů a jejich životní příběhy.

Zobrazeno 31-60 ze 77

O nás

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Vesnice roku

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Co červenec končí, srpen začíná.

Pranostika na akt. den

O svatém Eliáši bouřky často straší.

Aktuální počasí

dnes, sobota 20. 7. 2024
zataženo 25 °C 16 °C
neděle 21. 7. jasno 27/16 °C
pondělí 22. 7. jasno 29/17 °C
úterý 23. 7. déšť 19/16 °C

Archiv

Partneři