SPOV ČR
Spolek pro obnovu venkova

Digitálního fóra o rozvoji venkova Spolkové republiky Německo se účastnilo více než 3 000 registrovaných účastníků. Rozvoj venkova je a zůstane skutečným tématem budoucnosti!

14. Forum o budoucnosti rozvoje venkova 20. - 21. ledna 2021 se poprvé konalo digitálně. Na tuto výzvu odpověděli organizátoři - Spolková agentura pro zemědělství a výživu a Pracovní společnost akademiků Venkov spolkových zemí Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein a Thüringen - 32 odbornými fóry a 9 digitálními studii.
Záznam z jednání najdete na webu Fóra o budoucnosti rozvoje venkova (odkazy jsou uvedeny dále).

Všechno digitálně nebo přece znovu opět „normálně“? Nové formy práce a spoluúčasti jako příležitost pro venkov

https://www.zukunftsforum-laendliche-entwicklung.de

 

Středa, 20. ledna 2021 11:00 hodin - zahájení

Zukunftsforum Ländliche Entwicklung::Eröffnung (zukunftsforum-laendliche-entwicklung.de)

Zahajovací projev

Julia Klöckner, spolková ministryně výživy a zemědělství

Vážené dámy a pánové,

ptali jste se v minulosti také často na to, zda je služební cesta skutečně nutná – nebo zda by snad nepostačil konferenční hovor? Proč nemůže být Homeoffice více samozřejmý? Nebo proč by se jednání klubu, schůzka s rodiči nebo schůze výboru nemohly konat i digitálně? Některé z digitálních vymožeností, o kterých jsme snili, se kvůli koroně náhle staly každodenní skutečností. Se všemi nástrahami, se všemi nevýhodami, které s sebou nese ztráta přímého osobního kontaktu.

Tento "nový normál" však zejména pro venkovské oblasti nabízí nové příležitosti. V posledních měsících zde lidé realizovali mnoho kreativních a inovativních nápadů. Ať už se jedná o flexibilnější pracovní modely, digitální sítě, platformy nebo aplikace, digitalizační posun nabízí obrovské příležitosti a činí venkovský život ještě atraktivnějším.

Co se však stane, pokud bude pandemie překonána, až budou opět možné staré návyky a analogové alternativy? Jak můžeme v budoucnu přenášet a zavádět úspěchy, které právě tak usnadňují a zefektivňují život a práci daleko od metropolitních oblastí? Co k tomu potřebujeme? A kde jinde je potřeba jednat? Těmto otázkám je věnováno Fórum o budoucnosti rozvoje venkova 2021.

Pod názvem " Všechno digitálně nebo přece znovu opět „normálně“? Nové formy práce a spoluúčasti jako příležitost pro venkov" spojuje aktéry z politiky, praxe, správy, institucí, sdružení, vědy a regionů, aby se dostali k základu tématu, představili výsledky výzkumu, ukázali dobré příklady a diskutovali o řešeních.

Fórum budoucnosti se postupně stalo největším fórem venkova v Německu. Získávání informací, výměna informací a vytváření sítí je důležitější než kdy jindy, zejména v této náročné době. Proto se těším na naše první fórum v digitálním formátu.

Digitální předání diplomů 7 chytrým („smart“) zemským okresům:

Vorpommern-Greifswald

Potsdam-Mittelmark

Uelzen  

Coesfeld

Neustadt an der Waldnaab

Bernkastel-Wittlich

Lörrach

 

Středa, 20. ledna 2021 12:30 hodin - odborná fóra

Dr. Klaus Heider, vedoucí odboru rozvoje venkova a digitální inovace Spolkového ministerstva výživy a zemědělství

1 Rozvoj venkova v sousedním Holandsku

Zukunftsforum Ländliche Entwicklung::1 Ländliche Entwicklung im Nachbarland Niederlande (zukunftsforum-laendliche-entwicklung.de)

2 Země potřebuje své vlastní vize!

Zukunftsforum Ländliche Entwicklung::2 Eigene Visionen braucht das Land! (zukunftsforum-laendliche-entwicklung.de)

3 Společná zemědělská politika po roce 2020 – neděje a perspektivy digitalizace

Zukunftsforum Ländliche Entwicklung::3 Die GAP nach 2020 – Chancen und Perspektiven der Digitalisierung (zukunftsforum-laendliche-entwicklung.de)

4 Chytrá země a region. Na cestě k digitální budoucnosti

Zukunftsforum Ländliche Entwicklung::4 Smarte.Land.Regionen. Auf dem Weg in die digitale Zukunft (zukunftsforum-laendliche-entwicklung.de)

5 Úspěšné vytváření digitální spoluúčasti na venkově

Zukunftsforum Ländliche Entwicklung::5 Digitale Teilhabe im ländlichen Raum erfolgreich gestalten (zukunftsforum-laendliche-entwicklung.de)

6 Perspektivy venkova 2030 – budoucnost integrovaného rozvoje venkova

Zukunftsforum Ländliche Entwicklung::6 Land.Perspektiven 2030 – Zukunft der Integrierten Ländlichen Entwicklung (zukunftsforum-laendliche-entwicklung.de)

7 Další úroveň? – Nové zaměření venkova

Zukunftsforum Ländliche Entwicklung::7 Next Level? – Die Neuvermessung der ländlichen Räume (zukunftsforum-laendliche-entwicklung.de)

8 Postpandemická orientace – všechno digitální nebo co?!

Zukunftsforum Ländliche Entwicklung::8 Postpandemisch engagiert – alles digital, oder was?! (zukunftsforum-laendliche-entwicklung.de)

9 Najednou jde ještě víc: Přijímat výzvy kreativně a společně

Zukunftsforum Ländliche Entwicklung::9 Plötzlich geht noch mehr: Herausforderungen kreativ und gemeinsam annehmen (zukunftsforum-laendliche-entwicklung.de)

10 SMART zabezpečené vesnice – digitální venkovský život

Zukunftsforum Ländliche Entwicklung::10 SMARTversorgte Dörfer – Digitales LandLeben (zukunftsforum-laendliche-entwicklung.de)

11 Digitální platformy – nové perspektivy pro chytrá místa a regiony  

Zukunftsforum Ländliche Entwicklung::11 Digitale Plattformen – neue Perspektiven für smarte Orte und Regionen (zukunftsforum-laendliche-entwicklung.de)

12 Vesnice s budoucností – digitální sousedství na venkově

Zukunftsforum Ländliche Entwicklung::12 Dörfer mit Zukunft – digitale Nachbarschaften in ländlichen Räumen (zukunftsforum-laendliche-entwicklung.de)

13 Digitalizace – nastavení oprávněné politiky využití ploch?

Zukunftsforum Ländliche Entwicklung::13 Digitalisierung – Stellschraube einer bedarfsgerechten Flächenpolitik? (zukunftsforum-laendliche-entwicklung.de)

14 Nové sítě: Impulsy pro regionální kulturu

Zukunftsforum Ländliche Entwicklung::14 Die neuen Netzwerker: Impulse für regionale Kultur (zukunftsforum-laendliche-entwicklung.de)

15 Digitální, sociální a ekologické transformace

Zukunftsforum Ländliche Entwicklung::15 Digitale, soziale und ökologische Transformationen (zukunftsforum-laendliche-entwicklung.de)

16 Regionálně - digitálně: silný tým!

Zukunftsforum Ländliche Entwicklung::16 Regional-digital: ein starkes Team! (zukunftsforum-laendliche-entwicklung.de)

Shrnutí prvního a ukázka druhého dne fóra

Ralf Wolkenhauer, vedoucí oddělení rozvoje venkova Spolkového ministerstva výživy a zemědělství

 

Čtvrtek, 21. ledna 2021 - odborná fóra

Prof. Dr. Engel Friederike Hessel, zmocněnec pro digitalizaci Spolkového ministerstva výživy a zemědělství

17 Podporovat angažovanost. Posilovat dobrovolnictví. Pracovat spolu

Zukunftsforum Ländliche Entwicklung::17 Engagement fördern. Ehrenamt stärken. Gemeinsam wirken. (zukunftsforum-laendliche-entwicklung.de)

18 Utvářet region - participativně a digitálně

Zukunftsforum Ländliche Entwicklung::18 Region gestalten – partizipativ und digital (zukunftsforum-laendliche-entwicklung.de)

19 Utvářet digitálně kvalitu života na venkově

Zukunftsforum Ländliche Entwicklung::19 Lebensqualität im ländlichen Raum digital gestalten (zukunftsforum-laendliche-entwicklung.de)

20 Region 4.0 – digitální regionální inovační síť

Zukunftsforum Ländliche Entwicklung::20 region 4.0 – regionales Innovationsnetzwerk digital (zukunftsforum-laendliche-entwicklung.de)

21 Srovnávat digitálně – přenesení modelového projektu z vesnice do komunity

Zukunftsforum Ländliche Entwicklung::21 gleichen.digital – Transfer eines Modellprojekts vom Dorf auf die Gemeinde (zukunftsforum-laendliche-entwicklung.de)

22 Co už je normální? To nejlepší z obou světů pro úspěšné setkání!

https://www.zukunftsforum-laendliche-entwicklung.de/zukunftsforum-2021/online-fachforen/donnerstag-21-januar-2021-1000-bis-1100-uhr/22-was-ist-schon-normal-das-beste-aus-zwei-welten-fuer-gelingende-begegnung/

23 Budoucnost venkova – digitalizace a spoluúčast v Münsterlandu

Zukunftsforum Ländliche Entwicklung::23 Zukunft für den ländlichen Raum – Digitalisierung und Teilhabe im Münsterland (zukunftsforum-laendliche-entwicklung.de)

24 Připojeno - digitálně propojeno

Zukunftsforum Ländliche Entwicklung::24 Dahoam verbunden – digital vernetzt (zukunftsforum-laendliche-entwicklung.de)

25 Občané provádějí změny - věda vede dialog

Zukunftsforum Ländliche Entwicklung::25 BürgerInnen machen Wandel – Wissenschaft im Dialog (zukunftsforum-laendliche-entwicklung.de)

26 Regionální, digitální, propojení do sítě – učit se jeden od druhého

Zukunftsforum Ländliche Entwicklung::26 Regional, digital, vernetzt – voneinander lernen (zukunftsforum-laendliche-entwicklung.de)

27 Sítě – digitální a resortní místně propojené

Zukunftsforum Ländliche Entwicklung::27 Netzwerken – digital und sektorenverbindend vor Ort (zukunftsforum-laendliche-entwicklung.de)

28 Digitální projekty zajišťují venkovské služby v místech

Zukunftsforum Ländliche Entwicklung::28 Digitale Projekte sichern ländliche Versorgung vor Ort (zukunftsforum-laendliche-entwicklung.de)

29 Digitalizace jako příspěvek k zajištění rovných životních podmínek

Zukunftsforum Ländliche Entwicklung::29 Digitalisierung als Beitrag zur Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse (zukunftsforum-laendliche-entwicklung.de)

30 Chytří vesničané. Digitální obsluha prostřednictvím občanů?

Zukunftsforum Ländliche Entwicklung::30 Smart Villagers. Digitale Daseinsvorsorge aus Bürgerhand? (zukunftsforum-laendliche-entwicklung.de)

31 Digitální inovace a spolupráce na venkově

Zukunftsforum Ländliche Entwicklung::31 Soziale Innovation und Coworking auf dem Land (zukunftsforum-laendliche-entwicklung.de)

32 Digitalizce na venkově: plánování, implementace, praxe

Zukunftsforum Ländliche Entwicklung::32 Digitalisierung im ländlichen Raum: Planung, Umsetzung, Praxis (zukunftsforum-laendliche-entwicklung.de)

Závěr

Uwe Feiler, státní tajemník Spolkového ministerstva výživy a zemědělství  

Datum vložení: 4. 2. 2021 22:27
Datum poslední aktualizace: 10. 2. 2021 9:28
Autor: Jan Florian

O nás

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

Vesnice roku

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Když skřivánek v únoru zpívá, brzy se pod nosem slívá.

Pranostika na akt. den

O svaté Dorotě uschne košile na plotě.

Aktuální počasí

dnes, pondělí 6. 2. 2023
zataženo -3 °C -6 °C
úterý 7. 2. polojasno -2/-7 °C
středa 8. 2. skoro jasno -1/-7 °C
čtvrtek 9. 2. jasno 1/-6 °C

Archiv

Partneři