SPOV ČR
Spolek pro obnovu venkova

Aktuality

Zobrazeno 91-120 ze 326

Přerušené jednání Poslanecké sněmovny k vyslovení důvěry koaliční vládě bude pokračovat 13. ledna od 18 hodin

Datum: 12. 1. 2022

Programové prohlášení schválila vláda 6. ledna. Jeho text jsme převzali do připojeného souboru PDF „Programové prohlášení vlády“.

Text ve wordu s odkazy na jednotlivé kapitoly na webu vlády ČR najdete ve wordové příloze „Programové prohlášení vlády a venkov“.

PF 2022

Datum: 30. 12. 2021

Přejeme všem klidný konec roku 2021 a šťasný a radostný vstup do toho nového. Všem hlavně hodně zdraví a štěstí. Děkujeme za vaši přízeň a spolupráci.
Veronika Vrecionová a předsednictvo SPOV ČR

Lednová schůze SPOV ČR

Datum: 30. 12. 2021

Ve čvrtek 6. ledna 2022 bude schůze předsednictva Spolku on-line. První jednání bude ještě neveřejné. Program v příloze.

Informace pro účetní obcí

Datum: 20. 12. 2021

Informace o majetkovém a rozhodovacím podílu členů Spolku pro obnovu venkova ČR pro vyplnění "konsolidační tabulky". Ve SPOV ČR je nyní 841 členů. IČO 64937178

Tento podíl činí 0,12% - bezvýznamný

Prosincová schůze SPOV ČR

Datum: 27. 11. 2021

Poslední schůze předsednictva v tomto roce bude bohužel opět on-line, a sice 1. prosince od 15,00 hodin.
Zhodnotíme ještě Národní konferenci Venkov 2021, její závěry, stanovíme si termíny schůzí a jejich odborné zaměření a popřejeme si klidné, ničím nerušené vánoční svátky.

Listopadová schůze SPOV ČR

Datum: 21. 10. 2021

se uskuteční v pondělí 1. listopadu od 11 hodin on-line. Hlavním programem bude NKV 2022.

Přihlašovací údaje pošle tajemnice SPOV ČR Dr. Věra Libichová členům předsednictva SPOV přes MS Teams.

Závěry Národní konference VENKOV 2021

Datum: 15. 10. 2021

Závěry a další podrobnosti o konferenci 12. - 14. 10. 2021 ve Žďáru nad Sázavou najdete na webu konference (www.konferencevenkov.cz). Závěry konference podle % hlasujících najdete také v tomto článku.

Integrovaný regionální operační program

Datum: 7. 10. 2021

a zbývající operační programy na období 2021-2027 také postupně finišují a podle organizačních možností vlády budou jí také překládány. Odkaz na aktuální text IROP (verze k 20. 8. 2021), vyvěšený na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.

Odložená konference Venkov 2020 (2021) již příští týden 12. – 14. října 2021 ve Žďáru nad Sázavou

Datum: 7. 10. 2021

Stáhněte si z příloh aktuální organizační pokyny a podrobnější program.

Další operační programy ve vládě 4. října 2021

Datum: 5. 10. 2021

Vedle OP Zaměstnanost plus vláda projednala aktuální znění dalších 4 operačních programů. Ke stažení jsou usnesení vlády k níže uvedeným 5 operačním programům. Komplexní materiály, předložené vládě, jsou k dispozici na jednotlivých gesčních ministerstvech.

OP Zaměstnanost plus 2021-2027 - aktuální informace

Datum: 5. 10. 2021

Vláda ČR na svém zasedání dne 4. října 2021 schválila svým usnesením č. 856 návrh OPZ+, jehož aktuální znění naleznete v příloze.

Síň slávy – předání ocenění Osobnost venkova 2020 a 2021

Datum: 2. 10. 2021

9 fotografií ze slavnostního předání tohoto ocenění v Senátu Parlamentu ČR 1. října 2021.

Společný dopis územních partnerů vládě ČR

Datum: 29. 9. 2021

ve dnech 16. – 17. září 2021 proběhlo jednání Územních partnerů za přítomnosti zástupců Asociace krajů ČR, Sdružení místních samospráv ČR, Národní sítě Místních akčních skupin ČR, Svazu měst a obcí ČR, Spolku pro obnovu venkova ČR a České biskupské konference.

"Síň slávy - pocta za rozvoj venkova" Osobnosti roku 2020 a 2021

Datum: 28. 9. 2021

Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova , ve spolupráci se Spolkem pro obnovu venkova ČR, Svazem měst a obcí ČR a Sdružením místních samospráv ČR – jsou vyhlašovateli ocenění „Síň slávy – pocta za rozvoj venkova“. K této významné akci se připojilo Národní divadlo.

České Budějovice 2021

Datum: 5. 9. 2021

Zpráva a foto na Facebooku.

České euroregiony založily asociaci, aby mohly lépe prosazovat své zájmy. Nezahálí ani na úrovni EU

Datum: 3. 8. 2021

Prosazování společných zájmů v EU, čerpání unijních financí z nového programového období a společný boj s aktuálními i budoucími přeshraničními výzvami. Tak zní tři důvody, proč se euroregiony ležící na českých hranicích rozhodly založit svou asociaci.

Nový stavební zákon 13. července 2021 opět v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Sněmovna přehlasovala Senát.

Datum: 13. 7. 2021

Po úpravě programu 101. schůze PS poslanci v 16:25 hodin zahájili projednávání nového stavebního zákona a tzv. změnového zákona, zamítnutých Senátem PČR (pro zamítnutí SZ hlasovalo 1. 7. 2021 všech 65 přítomných senátorů).
Zákony ve znění podle Poslanecké sněmovny byly schváleny 104 a 103 hlasy.

Pomoc obcím na Jižní Moravě

Datum: 7. 7. 2021

V souvislosti s tragickou situací vyvolanou řáděním tornáda na jižní Moravě 25.6.2021 svolala předsedkyně SPOV ČR Ing. Veronika Vrecionová mimořádnou on-line schůzi předsednictva.

Ministryně Klára Dostálová na 54. DMO a další informace z webu časopisu Obec & finance

Datum: 7. 7. 2021

Již tradičně zahájí program Dnů malých obcí zástupci MMR, kteří představí dotační tituly MMR pro podporu investičních projektů obcí v pokoronavirovém období. Pozvání na konferenci v Praze 14. 9. 2021 přijala ministryně Klára Dostálová, v Olomouci 23. 9. 2021 vystoupí její náměstek David Koppitz.

12. Národní konference venkov

Datum: 6. 7. 2021

Národní konference venkov byla v roce 2020 odložena. 12. konferenci, která by měla proběhnout v termínu 12. - 14. října 2021 na Vysočině ve Žďáru nad Sázavou, udělil morální záštitu ministr zemědělství Miroslav Toman a záštitu současně udělil i hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek.

Senát zamítnul návrhy stavebního zákona a tzv. změnového zákona

Datum: 1. 7. 2021

Senát Parlamentu ČR 1. července 2021 po negativním projednání ve výborech zamítl Poslaneckou sněmovnou předložený návrh stavebního zákona (senátní tisk 105) a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona (senátní tisk 106).

Výstava Má vlast cestami proměn a šťastná třináctka

Datum: 24. 6. 2021

Slavnostní fanfáry oznámily, že 17. června v 11 hodin dopoledne, po doznění zvonkohry z Vyšehradské baziliky, zahájil spolek Cestami proměn 13. ročník putovní výstavy Má vlast cestami proměn – příběhy domova. Letos v doznívající epidemiologické situaci neveřejně. Potěšte se aspoň fotografiemi.

Nový stavební zákon v Poslanecké sněmovně 26. května schválen – jednání bude pokračovat v Senátu.

Datum: 26. 5. 2021

Nový stavební zákon a zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona, schválila Poslanecká sněmovna.

Pro hlasovaly kluby ANO, SPD, část klubů ČSSD a KSČM, proti ODS, Piráti, KDU-ČSL, TOP09 a STAN.

21. května - 30. výročí Programu obnovy venkova

Datum: 14. 5. 2021

Návrh národního programu byl zpracován již v roce 1990, pracovníky Ministerstva životního prostředí byl dopracován a ministrem ŽP Ing. Ivanem Dejmalem byl předložen do vlády k projednání. Ta jej přijala dne 21. května 1991.

Projednání návrhu stavebního zákona v Poslanecké sněmovně přerušeno

Datum: 12. 5. 2021

Na základě dohody zástupců všech poslaneckých klubů byla 102. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR přerušena až do okamžiku, jak rozhodne opět dohoda předsedů všech poslaneckých klubů.
Odkaz na stenografický záznam ze 102. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 12. května 2021.

Stavební zákon ve třetím čtení. Pokračování na mimořádné 102. schůzi Poslanecké sněmovny 12. května 2021 v 9.00 hodin

Datum: 9. 5. 2021

Poslanecká sněmovna jednala o návrhu stavebního zákona (tisk 1008) na 98. schůzi 5. května od 9:30 do 13 hodin ve sloučené rozpravě k tomuto zákonu a návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona (tisk 1009). Jednání pokračovalo 7. května 2021.

Honzo, zůstaneš v našich srdcích, díky!

Datum: 18. 4. 2021

V noci 16. dubna 2021 zemřel ve věku 71 let Bc. Jan Tomiczek, starosta Třanovic, obce mezi Frýdkem-Místkem a Českým Těšínem. Od svého zvolení starostou v roce 1994 působil ve Spolku pro obnovu venkova, byl členem jeho předsednictva a prvním předsedou krajské organizace Moravskoslezského kraje.

Zápis z pracovní skupiny Venkov na MZe 22. 3. 2021

Datum: 14. 4. 2021

Za řízení náměstka ministra zemědělství Pavla Sekáče představil prezentaci MZe ředitel odboru Josef Tabery.
Na níže uvedených odkazech si můžete prohlédnout videozáznam včetně prezentace MZe a textový zápis z jednání.

Národní konference VENKOV nově v říjnovém termínu

Datum: 13. 4. 2021

Původně uvažovaný květnový termín Národní konference VENKOV ve Žďáře nad Sázavou se zatím přesouvá na podzimní dny.
Doufáme, že se s Vámi v termínu 12. – 14. 10. 2021 už uvidíme!
Plánovaný program z loňského roku zůstane v zásadě zachován, je uveden na webových stránkách konference (odkaz níže).

Seminář k hodnocení územních dopadů projektů 20.4. v 9 hod.

Datum: 10. 4. 2021

Předmětem on-line semináře odboru regionální politiky MMR bude praktické využití Metodiky hodnocení územních dopadů projektových záměrů a seznámení s tím, jak tyto dopady jednoduše vyhodnotit pomocí online nástroje.

Odkaz na přihlášku, podrobné informace a program níže.

Zobrazeno 91-120 ze 326

O nás

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Vesnice roku

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Březen - za kamna vlezem, duben - ještě tam budem, máj - polezem na kraj.

Pranostika na akt. den

Na mokrý květen přichází suchý červen.

Aktuální počasí

dnes, sobota 18. 5. 2024
slabý déšť 18 °C 11 °C
neděle 19. 5. slabý déšť 22/11 °C
pondělí 20. 5. slabý déšť 22/13 °C
úterý 21. 5. zataženo 21/11 °C

Archiv

Partneři