SPOV ČR
Spolek pro obnovu venkova

Aktuality

Zobrazeno 91-120 ze 259

Dopis ministryně Maláčové

Datum: 2. 11. 2020

Prostřednictvím datové schránky SPOV ČR obdržel spolek dopis ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové ze dne 26. října 2020, č. j. MPSV-2020/210982-520/1, zaměstnavatelům v souvislosti s onemocněním COVID 19.

Evropské unii hrozí provizorní rozpočet

Datum: 31. 10. 2020

Pokud se EU na podobě nového víceletého finančního rámce neshodne do konce roku, může nastat rozpočtové provizorium. To podle ekonoma Petra Zahradníka sice nepředstavuje tak vážný problém jako u národních rozpočtů, dobrou zprávou by ale nebylo.
Odkaz na Newsletter EUROACTIV.cz.

ZACHRAŇME SPOLEČNĚ INVESTICE V OBCÍCH, MĚSTECH A REGIONECH

Datum: 30. 10. 2020

Praha, 30. října 2020 Obce, města a kraje jsou si vědomy, že podzimní vlna epidemie koronaviru, které čelí naše země, je vážnější než situace z jara letošního roku. Stejně jako na jaře si uvědomujeme vlastní zodpovědnost při zvládnutí krize, i když současný stav samosprávy nezavinily. Pokud PS bude hlasovat pro senátní návrh podpoří tím ještě jednou živnostníky i zaměstnanost. Peníze krajů zůstávají v území.

30 let spolupráce s Dolním Rakouskem

Datum: 18. 10. 2020

Nedá mě, abych nepřipomněl výročí semináře „Obnova vesnice v Dolním Rakousku“, ve kterém nám naši sousedé s hejtmanem dr. E. Pröllem, dvorním radou P. Schawerdou, starostou a předsedou Spolku pro obnovu vesnice Dolního Rakouska W. Grollym, arch. Fr. Pluharczem a dalšími ukázali, jaké jsou možnosti života na venkově v demokratických podmínkách. Byl to doušek živé vody a svěžího větru. Dal nám posilu, abychom do toho šli, a jistotu, že to bude správným směrem. Zítra, dne 19. listopadu, tomu bude 30 roků.
Jan Kruml

Financování měst a obcí na webu SMO ČR

Datum: 17. 10. 2020

Svaz měst a obcí ČR oslovil v průběhu července a srpna 2020 všechna česká ministerstva s prosbou o informaci, jaké dotační tituly resorty chystají na nadcházející období. Odkaz na web Svazu, kde naleznete získané informace platné k datu 24. srpna 2020.

13. ročník výstavy "Má vlast cestami proměn" - přihlášky do 31. října

Datum: 9. 10. 2020

Putovní výstava prostřednictvím fotografií a příběhů prezentuje stav míst před rekonstrukcí a po ní. Každoročně se koná slavnostní veřejná vernisáž výstavy na Vyšehradě v Praze, pak putuje po republice. Hlavním organizátorem je Asociace Entente Florale CZ - Souznění, z.s. Spolek pro obnovu venkova ČR stál u zrodu této výstavy a stále se na její podpoře podílí.

Dokumenty ze setkání územních partnerů ve Žďáru nad Sáz. 21. září

Datum: 5. 10. 2020

Součástí zrušené Národní konference Venkov 2020 mělo být setkání územních partnerů. To se uskutečnilo za předsednictví SPOV ČR v souběhu se seminářem "Program rozvoje venkova, aneb jak se nám žije na venkově". Ke stažení záznam z jednání, prezentace MMR a Deklarace Evropského venkovského parlamentu z listopadu 2019.

Venkov ve Žďáru nad Sázavou

Datum: 5. 10. 2020

V temínu 21.- 23. září.2020 měl Spolek pro obnovu venkova ČR realizovat ve Žďáru nad Sázavou Národní konferenci Venkov 2020. Akce byla zadavatelem (MZe) posunuta do roku 2021. Na přípravě se podíleli pořadatelé krajské organizace Spolku na Vysočině. Jako malou náplast na zrušenou akci 21. září jsme uspořádali seminář "Program rozvoje venkova, aneb jak se nám žije na venkově". Seminář také obsahoval názory živnostníků podnikajících na venkově - zda a případně jak ovlivnila podnikání na venkově koronavirová krize. Při dodržení všech opatření k šíření nákazy byl seminář velmi úspěšný.

Pozvánka na předání ocenění "Osobnost venkova 2020" v Senátu - zrušeno

Datum: 18. 9. 2020

9. října 2020 ve 13 hodin emeritnímu starostovi obce Čermná nad Orlicí, místopředsedsedovi Svazu měst a obcí ČR a předsedovi jeho Komory obcí Josefu Bezdíčkovi. S ohledem na koronavirovou pandemii byla slavnost předání ocenění v Senátu Parlamentu ČR odložena.

Schůze SPOV 21. září ve Žďáru n. Sáz.

Datum: 18. 9. 2020

Schůze SPOV ČR zaměřená na přípravu výroční valné hromady v prosinci t. r. se uskuteční v době od 13 do 14:30 hodin na zámku ve Žďáru.

6. října Praha: Konference MMR „Aplikovaný výzkum v oblasti regionálního rozvoje“

Datum: 18. 9. 2020

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR pořádá ve své hlavní budově (vchod z Pařížské 4) od 8 do 14 hodin již 5. ročník prezentace výsledků výzkumných projektů realizovaných pro potřeby státní správy. Spolek pro obnovu venkova ČR zvláště zajímá hned druhá přednáška „Big date“, kde Ing. Jana Šimanová, Ph.D. z ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci uvede rozsáhlou analýzu finančních ukazatelů, využitelnou v oblasti regionální politiky státu a také jednotlivými obcemi, svazky obcí a místními akčními skupinami.
Na dále uvedeném odkazu na web MMR je program a on-line přihláška.

Žďár nad Sáz. 21. září 2020 v 16 hodin: seminář „Program rozvoje venkova aneb jak se nám žije na venkově“

Datum: 16. 9. 2020

Ke stažení program a on-line přihlašovací formulář na seminář, který se uskuteční na zámku ve Žďáru nad Sázavou. Ubytování v hotelích Tálský mlýn, nebo U Labutě si každý účastník hradí sám. Podrobnější informace Věra Libichová, tel. 602 356 375, spov.veronika@seznam.cz .

24. září: Konference Agrolesnictví - příležitost pro evropskou krajinu a zemědělství

Datum: 11. 9. 2020

Je závěrečným vyústěním dvouletého evropského projektu AGFOSY, jehož hlavním koordinátorem je Asociace soukromého zemědělství ČR. Uskuteční se ve čtvrtek 24. 9. 2020 ve 14 hodin v pavilonu tropického zemědělství České zemědělské univerzity v Praze v místnosti č. 128, Kamýcká 129, 165 00 Praha 6 – Suchdol. Přihláška e-mailem na adresu martina.snaselova@asz.cz. Další informace na 778 088 613.

15. září Praha: Seminář k 11. kolu Programu rozvoje venkova

Datum: 8. 9. 2020

Odkaz na program a registrační formulář semináře k 11. kolu příjmu žádostí z PRV. Seminář se uskuteční v úterý 15. 9. 2020 od 9 hodin v přednáškovém sále budovy Státní veterinární správy, Slezská 10/7, Praha 2 – Vinohrady.

Asociace regionálních značek pomáhá venkovu

Datum: 5. 9. 2020

Asociace regionálních značek již patnáct let soustavně podporuje kvalitní lokální a regionální výrobky, služby a zážitky. Zastřešuje aktuálně více než tisíc výrobců, u kterých garantuje kvalitu a původ jejich produktů. Mnozí z nich mají sortiment vhodný pro trhy a jarmarky a prodej na těchto akcích je pro ně hlavním způsobem realizace jejich produkce.

Národní konference Venkov 2020 přeložena na květen 2021

Datum: 4. 9. 2020

Spolek pro obnovu venkova ČR jako hlavní organizátor Národní konference Venkov 2020 oznamuje, že po dohodě se zadavatelem Ministerstvem zemědělství ČR a po vyhodnocení stávající epidemiologické situace se letošní ročník konference konat nebude.
Konference, která se měla uskutečnit 21. – 23. 9. 2020 ve Žďáře nad Sázavou, se i s připraveným programem přesouvá na středu 26. května až pátek 28. května 2021. Stejné zůstane i místo jejího konání - Žďár nad Sázavou. Všechna zamluvená ubytování v hotelích a registrace budou platné i v novém termínu!
Podrobnější informace na http://www.konferencevenkov.cz/2020/.

Muzeum lidových staveb Kouřim, sobota 18. července, 11 hodin: Slavnostní zahájení Dnů lidové architektury Čech, Moravy a Slezska 2020

Datum: 14. 7. 2020

Po třech úspěšných ročnících Dnů lidové architektury Středočeského kraje v Muzeu lidových staveb středního Povltaví ve Vysokém Chlumci (2017), v Polabském národopisném muzeu v Přerově nad Labem (2018) a v obci Lhotka u Mělníka (2019) proběhne letos už jejich 4. ročník, který bude zároveň již 8. ročníkem celostátních Dnů lidové architektury Čech, Moravy a Slezska.

Národní konference VENKOV 2020

Datum: 10. 7. 2020

Spolek pro obnovu venkova ČR ve spolupráci s dalšími partnery a s podporou Ministerstva zemědělství pořádá ve dnech 21. -23. září 2020 ve Žďáru nad Sázavou každoroční Národní konferenci VENKOV 2020.

Deklarace 4. Evropského venkovského parlamentu 2019

Datum: 10. 7. 2020

Během 4. Evropského venkovského parlamentu v obci Candás Asturias ve Španělsku ve dnech 6. až 9. listopadu 2019 se sešlo více než 300 účastníků z 38 evropských zemí.

Do zákona, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru, doplněny návrhy Senátu ohledně kompenzací obcím

Datum: 22. 6. 2020

Do zákona, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru, doplněny návrhy Senátu ohledně kompenzací obcím

Kompenzační bonus - dopad na obce a kraje

Datum: 11. 6. 2020

Kompenzační bonus - dopad na obce a kraje

Prohlédněte si kompletní výstavu na Vyšehradě do 19. 6. 2020

Datum: 11. 6. 2020

Prohlédněte si kompletní výstavu na Vyšehradě do 19. 6. 2020

Vesničko má přestavovaná – Veřejná i soukromá zeleň vesnic

Datum: 9. 6. 2020

Vesničko má přestavovaná – Veřejná i soukromá zeleň vesnic

Vesničko má přestavovaná – Čekárny

Datum: 9. 6. 2020

Vesničko má přestavovaná – Čekárny

Obce by podle návrhu vlády mohly dostat 1200 korun na obyvatele

Datum: 8. 6. 2020

Obce by podle návrhu vlády mohly dostat 1200 korun na obyvatele

Nový facebook Nejkrásnější místa venkova

Datum: 6. 6. 2020

Nový facebook Nejkrásnější místa venkova

NK Venkov 2020 pod záštitou ministra zemědělství

Datum: 1. 6. 2020

NK Venkov 2020 pod záštitou ministra zemědělství

Občanská vybavenost po roce 1990

Datum: 1. 6. 2020

Občanská vybavenost po roce 1990

Dojde k sjednocení pozic Senátu, Poslanecké sněmovny a vlády?

Datum: 29. 5. 2020

Dojde k sjednocení pozic Senátu, Poslanecké sněmovny a vlády?

Sněmovna ve středu 27. května přehlasovala Senát

Datum: 27. 5. 2020

Sněmovna ve středu 27. května přehlasovala Senát

Zobrazeno 91-120 ze 259

O nás

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Vesnice roku

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Pěkné růže v zahrádkách věští pěkný podzimek a pozdní zimu.

Pranostika na akt. den

Září obilí sklizené vidí a jabka, brambory klidí.

Aktuální počasí

dnes, sobota 24. 9. 2022
zataženo 15 °C 6 °C
neděle 25. 9. zataženo 17/10 °C
pondělí 26. 9. slabý déšť 15/11 °C
úterý 27. 9. slabý déšť 14/8 °C

Archiv

Partneři