SPOV ČR
Spolek pro obnovu venkova

Aktuality

Zobrazeno 61-90 ze 254

Spolufinancování evropských projektů do vnějšího připomínkového řízení

Datum: 22. 1. 2021

Dne 14. ledna předseda vlády Babiš, ministryně financí Schillerová, ministryně pro místní rozvoj Dostálová a předseda SMO ČR Lukl společně vyhlásili, že stát se bude finančně spolupodílet na evropských projektech. Návrh předložený MF ve spolupráci s MMR nyní míří do mezirezortního připomínkového řízení. Ke stažení tabulka spolufinancování (Evropská unie, příjemce, státní rozpočet) podle typu projektu.

Průzkum přípravy výstavby a rekonstrukcí knihoven v letech 2021-27

Datum: 21. 1. 2021

Národní knihovna České republiky ve spolupráci se Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP ČR) požádala Spolek pro obnovu venkova ČR o pomoc při vyplňování dotazníku k výše uvedenému průzkumu v obcích a venkovských knihovnách. Připojen je odkaz na dotazník, který prosí obě organizace vyplnit do konce ledna t.r.

Všechno digitálně nebo přece znovu opět „normálně“

Datum: 13. 1. 2021

Pod tímto názvem se 20. a 21. ledna 2021 uskuteční celoněmecké 14. Fórum o budoucnosti rozvoje venkova poprvé jako čistě digitální událost. Nové formy práce v oblasti digitální, sociální a ekologické transformace jako příležitostí pro venkovské oblasti představí 32 online odborných fór, zaměřených na aktuální výsledky výzkumu, příklady dobré praxe a možná řešení.

Informace pro účetní obcí

Datum: 4. 1. 2021


Informace o majetkovém a rozhodovacím podílu členů ve Spolku pro obnovu venkova pro vyplnění "konsolidační tabulky":

Tento podíl činí 0,12 % - bezvýznamný.

Definitivně schváleno. Sněmovna rozhodla o snížení daní.

Datum: 22. 12. 2020

Poslanci po čtyřhodinové debatě schválili daňový balíček, který jim upravený vrátil Senát. Po 13 letech definitivně skončí superhrubá mzda. Pro miliony zaměstnanců to bude znamenat až tisíce korun navíc na výplatní pásce. O kolik si polepšíte, ukáže kalkulačka v článku na www.seznamzpravy.cz.

Poslanecká sněmovna souhlasila s návrhem státního rozpočtu

Datum: 18. 12. 2020

18. prosince 2020 PS Parlamentu ČR po hlasování o 127 pozměňovacích návrzích souhlasila s návrhem zákona o státním rozpočtu na rok 2021. Odkaz na web PSP (www.psp.cz).

Vláda chce přesměrovat část peněz ze sociálního fondu

Datum: 18. 12. 2020

Odkaz na článek na webu https://euractiv.cz/. Reaguje na aktuální situaci, kdy zatím vládou neschválený pracovní model Národního orgánu koordinace na Ministerstvu pro místní rozvoj počítá s přesunem 10 % alokace Evropského sociálního fondu+ (cca 6,733 mld. Kč) do Fondu soudržnosti. S přesunem dříve nesouhlasili ani územní partneři (zástupci Asociace krajů ČR, SMO ČR, SMS ČR, SPOV ČR, NS MAS ČR a České biskupské konference).

Podíl členské obce ve spolku

Datum: 15. 12. 2020

Zpráva pro účetní obcí: Podíl členské obce ve Spolku pro obnovu venkova ČR dle požadavků konsolidační vyhlášky je 0,12 %.

Senátní daňový kompromis se vrací do Sněmovny

Datum: 11. 12. 2020

Senátem včera prošel kompromis, který ruší superhrubou mzdu, zvyšuje slevu na poplatníka a zároveň kompenzuje výpadek příjmů obcí i krajů. Zákon jde zpět do Sněmovny. Odkaz na článek na www.seznamzpravy.cz.

Prezentace na workshopu „Venkov 2030“ 10. 12. 2020

Datum: 10. 12. 2020

On-line workshop připravila Západočeská univerzita v Plzni a Ostravská univerzita v rámci řešení projektu Technologické agentury České republiky Éta TL01000110 „Budoucnost venkova v České republice: výzvy, vize, rozvojové scénáře a adaptační strategie“.

Atlas rozvoje venkova

Datum: 10. 12. 2020

Tento projekt představil na dnešním e-workshopu Venkov 2030 Západočeské univerzity v Plzni (Středisko pro výzkum regionálního rozvoje) a Ostravské univerzity (katedra sociální geografie a regionálního rozvoje) Mgr. Luděk Krtička z Ostravské univerzity.

16. prosince: Online konference „Mezigenerační dialog jako nástroj přenosu a sdílení kulturních hodnot“

Datum: 4. 12. 2020

Konferenci pořádá Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS) ve středu 16. prosince 2020 od 10 do cca 13 hodin.
Výsledky výzkumného projektu „Podpora mezigeneračního dialogu a kulturní participace seniorů jako nástrojů přenosu a sdílení kulturních hodnot na lokální a regionální úrovni“ představí jeho realizátoři – NIPOS, Katedra andragogiky a personálního řízení Filozofické fakulty UK a odborníci z Přírodovědecké fakulty UK.

7. a 11. prosince: Webinář „Zelená architektura“

Datum: 4. 12. 2020

Webinář k aktuálnímu stavu přípravy tzv. Zelené architektury a několika souvisejících opatření Strategického plánu Společné zemědělské politiky pořádá Ministerstvo zemědělství ČR v pondělí 7. prosince 2020 od 11 hodin nebo (se stejným programem) v pátek 11. prosince 2020 od 10 hodin. V přílohách ke stažení videa z obou webinářů.

8. prosince: Online konference „Evropské fondy po roce 2020: Budoucnost politiky soudržnosti v ČR“

Datum: 4. 12. 2020

Konferenci pořádá Ministerstvo pro místní rozvoj v úterý 8. prosince 2020 od 9 do cca 14 hodin. Cílem konference je představení aktuálního stavu příprav a zaměření chystaných programů a iniciativ nejen politiky soudržnosti.

Obce žádají odložení účinnosti zákona o odpadech

Datum: 30. 11. 2020

30. 11. 2020 – Sdružení místních samospráv ČR a Spolek pro obnovu venkova ČR vyzvaly společným dopisem ministra životního prostředí Richarda Brabce, aby podpořil návrh Senátu odložit účinnost odpadového zákona o rok.

Podle vládního návrhu by totiž nová odpadová legislativa, o níž bude Poslanecká sněmovna hlasovat zítra, měla platit již od 1. ledna 2021. SMS ČR a SPOV ČR se obávají, že ani obce, ani zpracovatelský průmysl a další subjekty odpadového hospodářství se nemohou v tak krátkém čase na rozsáhlé změny, jež odpadový zákon přináší, připravit.

Poslanecká sněmovna bude zítra hlasovat o usnesení Senátu č. 27, na jehož základě byl vládní návrh zákona o odpadech vrácen s pozměňovacími návrhy. Součástí těchto návrhů je mezi jinými rovněž odložení nabytí účinnosti předlohy dnem 1. 1. 2022 na místo dne 1. 1. 2021 dle původního návrhu.
Obecní svazy si uvědomují závazky ČR promítnout novou evropskou legislativu do našeho právního řádu. Souhlasily také s ambicióznějšími cíli, než jaké vyplývají z práva EU. Nepovažují však za správné, aby nová pravidla začala platit již několik dnů poté, co je Sněmovna schválí. „Vítáme skutečnost, že původní vládní předloha byla některými přijatými návrhy při projednávání v Poslanecké sněmovně změněna k lepšímu, například v otázce institutu třídící slevy. Nicméně musíme reagovat na situaci, kdy vlivem průtahů v legislativním procesu by takto komplexní a zevrubná předloha odpadového zákona měla být schválena těsně před závěrem letošního roku a hned z kraje roku nového měla nabýt účinnosti,“ říká Veronika Vrecionová, předsedkyně SPOV ČR a předsedkyně pracovní skupiny pro životní prostředí a zemědělství SMS ČR.

Odpadový zákon je velmi rozsáhlý, má téměř 160 paragrafů na více než 100 stranách textu a nebyly k němu dosud předloženy návrhy prováděcích předpisů. „Tyto předpisy jsou však zcela klíčové pro interpretaci zákona a také pro jeho reálné uvedení do praxe,“ vysvětluje Stanislav Polčák, předseda SMS ČR, a dodává: „Čekají na ně nejen obce, ale i zpracovatelský průmysl a další subjekty odpadového hospodářství.“

Zákon se bude samozřejmě vztahovat i na menší města a obce, které nemají administrativní a právní aparát, aby zvládly „pojmout“ takto robustní právní předpis. „V současné době obce a města činí vše pro to, aby zvládly krizový stav a pandemii koronaviru, je proto nanejvýš nešťastné, aby v této době platnosti nouzového stavu měl zákon ihned z kraje roku 2021 nabýt účinnosti. Obáváme se také, že teprve nyní vyplynou interpretační obtíže nového zákona, jak u takto rozsáhlých legislativních počinů bývá obvyklé,“ zdůrazňuje V. Vrecionová.

„U takto rozsáhlé zákonné předlohy s přímým dopadem na velké množství jejich adresátů bývá zcela obvyklá násobně delší lhůta pro seznámení se s příslušnou regulací. Jen několik týdnů před 1. 1. 2021, stále ještě neznáme konečný text předlohy, když předlohu má ještě následně ve lhůtě 15 dnů posoudit prezident republiky,“ doplňuje ji S. Polčák.

Z těchto důvodů tedy obě organizace žádají ministra Brabce, aby souhlasil s odložením účinnosti tohoto zákona k 1. 1. 2022, jak navrhuje Senát Parlamentu ČR. „Jsme přesvědčeni, že tento čas bude efektivně vynaložen k předložení kvalitních prováděcích předpisů i zevrubné seznámení se s tímto zákonem pro všechny orgány, instituce, samosprávy a firmy, účastnící se odpadového hospodářství. S ohledem na skutečnost, že zákon bude schválen, tj. nabyde platnosti, tak ani z takového postupu nehrozí žádná zásadní újma, natož hrozba porušení evropského práva,“ píší závěrem svého dopisu SMS ČR a SPOV ČR.

Připraví se v Senátu dohoda o kompenzacích?

Datum: 26. 11. 2020

Předseda Senátu Miloš Vystrčil přijal předsedu vlády Babiše a ministryni financí Schillerovou k „daňovému balíčku“. Babiš připustil kompenzaci krajům ve výši cca 5 mld. Kč (výpadek 7,1 mld. Kč) a obcím cca 15 mld. Kč (výpadek 20 mld.Kč). Starostové budou usilovat o zvýšení rozpočtového určení daní.

Ministerstvo zemědělství v návrhu strategického plánu pokračuje v upřednostňování velkých zemědělských podniků na úkor malých farem

Datum: 25. 11. 2020

Ministerstvo zemědělství předložilo další verzi návrhu strategického plánu, jímž se bude naplňovat nová Společná zemědělské politika (SZP) na roky 2021-2027. Spolek pro obnovu venkova (SPOV ČR) a Sdružení místních samospráv (SMS ČR) upozorňují, že návrh neodpovídá cílům nové SZP a je schvalován bez skutečného zapojení dotčených nevládních organizací.


„Jedním z cílů nové Společné zemědělské politiky je podpora udržitelného hospodaření a podpora rodinných farem. Ministerstvo zemědělství však ve svém návrhu strategického plánu rodinné farmy úplně vynechává a nadále pokračuje v upřednostňování velkých zemědělských koncernů,“ uvádí předsedkyně Spolku pro obnovu venkova Veronika Vrecionová a dodává: „Návrh vůbec nepočítá s krácením dotací velkým koncernům a jejich přesměrováním k menším a středním zemědělcům. Je přitom téměř jisté, že se zastropování v nějaké formě ve výsledné podobě SZP objeví. Tzv. zastropování by pomohlo nejen českému zemědělství, ale také venkovu a životnímu prostředí.“


„Ačkoli Ministerstvo zemědělství vyzvalo dotčené nevládní organizace (zastupující zemědělce, obce, ekologické organizace atp.) k zasílání připomínek, tyto připomínky nebyly nijak vypořádány, neprobíhala ani slibovaná jednání pracovních skupin. Nyní je předkládána druhá verze návrhu a tyto organizace dostaly velmi krátký čas na prostudování více než třistastránkového materiálu. Takto netransparentní a unáhlený proces nepovede k dobrému výsledku pro zemědělství ani pro venkov. Z hlediska obsahu nám chybí podstatně větší zohlednění moderních nástrojů a strategií EU jako např. strategie 'Farm to Fork'. Ostatně samotný český překlad této strategie 'Od zemědělce ke spotřebiteli' namísto 'Z farmy na vidličku' potvrzuje sám o sobě staromilský přístup Ministerstva zemědělství k budoucnosti zemědělství a venkova,“ uvedl místopředseda Sdružení místních samospráv Radim Sršeň.

10. prosince 2020: On-line workshop „Venkov 2030“

Datum: 24. 11. 2020

Západočeská univerzita v Plzni (Středisko pro výzkum regionálního rozvoje) a Vysoká škola ekonomická v Praze a Ostravská univerzita (katedra sociální geografie a regionálního rozvoje) pořádají ve čtvrtek 10. prosince 2020 (od 9 do15 hodin) workshop „Venkov v roce 2030“.
Cílem workshopu je:
- Prezentace výsledků výzkumů obou vysokých škol
- Diskuse trendů a scénářů budoucího vývoje venkova
- Diskuse investičních potřeb
- Diskuse požadavků na budoucí politiku rozvoje venkova (strategie a role institucí jako jsou: stát, kraje, místní akční skupiny, sdružení obcí a měst)

Cenu evropské inspirace 2020 získala rodinná ekofarma Petra Marady v Šardicích. Blahopřejeme!

Datum: 24. 11. 2020

Člen Spolku pro obnovu venkova Dr. Ing. Petr Marada získal pro svou farmu ocenění Evropské sítě rozvoje venkova. Evropský komisař pro zemědělství Janusz Wojciechowski 25. června 2020 během online ceremoniálu vyhlásil nové držitele ceny evropské inspirace (Rural Inspiration Awards) za rok 2020. Tato ocenění získávají nejvíce inspirativní iniciativy financované Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova. Ekofarmu v Šardicích nominovalo Ministerstvo zemědělství ČR.

Města, obce a kraje se obrací na Senát: Zachraňte obecní a krajské rozpočty!

Datum: 23. 11. 2020

Nejvyšší představitelé územních partnerů jako je Svaz měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR, Spolek pro obnovu venkova ČR, Asociace krajů ČR a další budou jednat se Senátem o opatřeních, která by ještě mohla zvrátit totální rozklad obecních a krajských rozpočtů vlivem dopadu zrušení superhrubé mzdy.
Vyjednávací tým ve složení František Lukl a Stanislav Polčák za obce, Martin Půta, Martin Netolický a Martin Kuba za kraje a primátor Zdeněk Hřib zahajují 24. listopadu vyjednávání se senátory o návratu finanční stability pro územně samosprávné celky.
Senátoři vždy přistupovali k námětům či návrhům zástupců samospráv zcela zodpovědně a s rozumem. Diskuse se mezi nimi vedly ve věcné rovině, proto se i teď k nim logicky obrací o radu a pomoc. Je potřebné a nutné společně s nimi hledat taková řešení, která ponechají co nejvíce peněz v peněženkách občanům a zároveň neohrozí financování obecních či krajských investic. Každý líc má i svůj rub a snížení daní sebou nese nebezpečí zdražování. Zdražování místních poplatků jako jsou například daň z nemovitosti nebo popelnice. Tiskárnu na peníze města, obce ani kraje nemají a veřejné sbírky na dostavbu školy, nebo sekání trávy asi taky nebudou správná řešení.

Výzva vládě ČR a Parlamentu ČR

Datum: 18. 11. 2020

Svaz měst a obcí České republiky (SMO ČR), Sdružení místních samospráv České republiky (SMS ČR), Národní síť místních akčních skupin (NS MAS), Spolek pro obnovu venkova (SPOV ČR) a Asociace krajů (AK ČR) podepsali společné prohlášení adresované vládě a parlamentu. Vyjadřují v něm nesouhlas s dopady zrušení tzv. superhrubé mzdy a obnoveného kompenzačního bonusu na samosprávy a žádají parlament a vládu o poskytnutí adekvátních náhrad úpravou rozpočtového určení daní (RUD) a poskytnutím jednorázového příspěvku za celkově uhrazené kompenzační platby.
DOPADY DAŇOVÝCH ZMĚN v r. 2021 ZASTAVÍ INVESTICE SAMOSPRÁV A OHROZÍ JEJICH KOFINANCOVÁNÍ EVROPSKÝCH PROJEKTŮ
Představitelé samospráv České republiky NESOUHLASÍ s dopady zrušení tzv. superhrubé mzdy a obnoveného kompenzačního bonusu na samosprávy a ŽÁDAJÍ Parlament ČR a vládu ČR o poskytnutí adekvátních náhrad úpravou rozpočtového určení daní (RUD) a poskytnutím jednorázového příspěvku za celkově uhrazené kompenzační platby.

Obce a kraje žádají náhrady za výpadky příjmů

Datum: 16. 11. 2020

Odkaz na web SMS ČR a SMO ČR. Obce a kraje ve společném prohlášení SMO ČR, SMS ČR, NS MAS, primátora Prahy a hejtmanů Pardubického, Libereckého, Olomouckého, Jihomoravského, Královéhradeckého a Moravskoslezského kraje upozorňují na očekávané výpadky daní, ohrožující investice samospráv a kofinancování evropských projektů.
Ke stažení výzva vládě a parlamentu o poskytnutí adekvátních náhrad úpravou rozpočtového určení daní a poskytnutí jednorázového příspěvku podobně jako tomu bylo při poklesu daňových příjmů obcí v roce 2020 v souvislosti s epidemií koronaviru.

Redukovaná Poslanecká sněmovna propustila vládní návrhy nového stavebního zákona a zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona, do druhého čtení

Datum: 6. 11. 2020

Odkaz na stenozáznam z jednání mimořádné schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, co do počtu redukované s ohledem na pandemii koronaviru, zaměřené výhradně na rekodifikaci stavebního zákona. Návrh stavebního zákona byl přikázán hospodářskému výboru jako výboru garančnímu, výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a ústavněprávnímu výboru. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona byl také přikázán hospodářskému výboru jako výboru garančnímu, výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a ústavněprávnímu výboru.

Upravený pracovní model rozdělení alokace z evropských fondů pro ČR mezi operační programy

Datum: 5. 11. 2020

Ke stažení upravený pracovní model rozdělení alokace pro Českou republiku v programovém období 2021–2027 mezi operační programy ze dne 20. října 2020. Z této poslední verze budou při své práci nadále vycházet Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Národní orgán koordinace (NOK) a další ministerstva, která jsou řídícími orgány jednotlivých operačních programů.
Alokace budou vládou schváleny až jako součást dopracovaných návrhů OP reflektujících reálnou absorpční kapacitu.

Finanční konference Svazu měst a obcí ČR

Datum: 4. 11. 2020

Odkaz na videozáznam XXIII. celostátní finanční konference, která proběhla on line v úterý 3. listopadu 2020 se zaměřením na státní rozpočet 2021, národní dotace, národní plán obnovy a evropské finance. V příloze najdete program konference.

Dopis ministryně Maláčové

Datum: 2. 11. 2020

Prostřednictvím datové schránky SPOV ČR obdržel spolek dopis ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové ze dne 26. října 2020, č. j. MPSV-2020/210982-520/1, zaměstnavatelům v souvislosti s onemocněním COVID 19.

Evropské unii hrozí provizorní rozpočet

Datum: 31. 10. 2020

Pokud se EU na podobě nového víceletého finančního rámce neshodne do konce roku, může nastat rozpočtové provizorium. To podle ekonoma Petra Zahradníka sice nepředstavuje tak vážný problém jako u národních rozpočtů, dobrou zprávou by ale nebylo.
Odkaz na Newsletter EUROACTIV.cz.

ZACHRAŇME SPOLEČNĚ INVESTICE V OBCÍCH, MĚSTECH A REGIONECH

Datum: 30. 10. 2020

Praha, 30. října 2020 Obce, města a kraje jsou si vědomy, že podzimní vlna epidemie koronaviru, které čelí naše země, je vážnější než situace z jara letošního roku. Stejně jako na jaře si uvědomujeme vlastní zodpovědnost při zvládnutí krize, i když současný stav samosprávy nezavinily. Pokud PS bude hlasovat pro senátní návrh podpoří tím ještě jednou živnostníky i zaměstnanost. Peníze krajů zůstávají v území.

30 let spolupráce s Dolním Rakouskem

Datum: 18. 10. 2020

Nedá mě, abych nepřipomněl výročí semináře „Obnova vesnice v Dolním Rakousku“, ve kterém nám naši sousedé s hejtmanem dr. E. Pröllem, dvorním radou P. Schawerdou, starostou a předsedou Spolku pro obnovu vesnice Dolního Rakouska W. Grollym, arch. Fr. Pluharczem a dalšími ukázali, jaké jsou možnosti života na venkově v demokratických podmínkách. Byl to doušek živé vody a svěžího větru. Dal nám posilu, abychom do toho šli, a jistotu, že to bude správným směrem. Zítra, dne 19. listopadu, tomu bude 30 roků.
Jan Kruml

Financování měst a obcí na webu SMO ČR

Datum: 17. 10. 2020

Svaz měst a obcí ČR oslovil v průběhu července a srpna 2020 všechna česká ministerstva s prosbou o informaci, jaké dotační tituly resorty chystají na nadcházející období. Odkaz na web Svazu, kde naleznete získané informace platné k datu 24. srpna 2020.

Zobrazeno 61-90 ze 254

O nás

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Vesnice roku

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Jak Vavřinec zavaří, Bartoloměj zasmaží, tak se podzimek daří.

Pranostika na akt. den

Po svatém Smilu slunce ztácí již svou sílu.

Aktuální počasí

dnes, neděle 14. 8. 2022
slabý déšť 25 °C 17 °C
pondělí 15. 8. slabý déšť 29/16 °C
úterý 16. 8. slabý déšť 29/17 °C

Archiv

Partneři